Stiri medicina de familie

Inapoi in lista de stiri | Home

Normele Metodologice de aplicare a Contractului Cadru, propuse de CNAS

2011-02-08 15:25:58

Medicii de familie trebuie sa editeze datele medicale minime ale asiguratilor inscrisi pe lista proprie in cardul national de asigurari sociale de sanatate al acestora, la prima prezentare a asiguratului si ulterior sa actualizeze aceste date, odata cu implementarea cardului national. Cel putin asa prevad Normele Metodologice de aplicare a Contractului Cadru pentru anii 2011-2012.


Practic, noile norme sunt legate de implementarea cardului national de sanatate. „Incepand cu data implementarii sistemului cardului national de asigurari sociale de sanatate furnizorii de servicii medicale vor avea obligatia de a solicita acest document titularilor; in caz contrar serviciile acordate nu vor mai fi decontate ( exceptie fac urgentele medico-chirurgicale, bolile cu potential endemo - epidemic – la nivelul spitalelor etc.).


Masuri luate pentru cresterea transparentei


Potrivit documentului, pe site-urile caselor de asigurari de sanatate vor trebui afisate nu numai valorile contractelor furnizorilor de servicii medicale, ci si punctajele aferente tuturor criteriilor pe baza carora s-a stabilit aceasta valoare (pentru segmentele de asistenta medicala la care sunt prevazute astfel de criterii). Reprezentantii Casei Nationale de Asigurari de Sanatate considera ca aceasta metoda va ajuta la cresterea transparentei.


Prevederi sunt si in ceea ce priveste serviciile medicale acordate la cererea asiguratilor. „Niciun furnizor de servicii medicale nu poate elibera bilete de trimitere sau prescriptii medicale utilizate in sistemul asigurarilor sociale de sanatate ori decontate de casele de asigurari de sanatate, aceste servicii fiind acordate in afara sistemului de asigurari sociale de sanatate”, se arata in norme.


Reglementari pentru formularele cu regim special


In Normele metodologice de aplicare a Contractului Cadru pe anii 2011-2012 se precizeaza faptul ca formularele cu regim special vor trebui realizate in trei exemplare.


De asemenea, biletele de trimitere pentru ambulatoriul de specialitate clinic, biletele de trimitere pentru investigatii medicale paraclinice, biletele de internare, prescriptiile medicale vor avea inscriptionat codul de bare aferent seriei si numarului formularelor respective, pentru a elimina unele erori umane in ceea ce priveste introducerea acestor date in sistemul informatic.


La randul lor, medicii care vor putea sa aplice pe biletele de trimitere pentru ambulatoriul de specialitate clinic, biletele de trimitere pentru investigatii medicale paraclinice, biletele de internare, si pe prescriptiile medicale codul de bare aferent CNP-ului asiguratului beneficiar, sub forma unor benzi autocolante, pentru a elimina unele erori umane in ceea ce priveste introducerea acestor date in sistemul informatic.


Conditii in cazul asiguratilor cu boli cronice


Pentru asiguratii cu boli cronice, medicii de familie vor trebui sa respecte o serie de prevederi incluse in aceste Norme Metodologice. Astfel, pentru acestia casele de asigurari de sanatate vor deconta, pentru un singur bolnav cu una sau mai multe afectiuni cronice, o consultatie si prescriptia/prescriptiile medicale aferente, trimestrial, respectiv lunar, in functie de schema de monitorizare a fiecarei boli cronice.


O consultatie pe trimestru va fi decontata de casa de asigurari de sanatate pentru un bolnav cu una sau mai multe afectiuni cronice daca acesta, in trimestrul respectiv, nu a beneficiat de nicio consultatie. „Pentru bolnavii cu afectiuni cronice, perioadele pentru care pot fi prescrise medicamentele sunt de 30/31 de zile iar pentru bolnavii cu boli cronice stabilizate si cu schema terapeutica stabila, medicii de familie pot prescrie medicamente pentru o perioada de pana la 90/92 de zile”, mai este mentionat in cadrul documentului postat pe site-ul Casei Nationale de Asigurari de Sanatate.
 

Sursa: Paginamedicala